סכום: ₪99.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר