סכום: ₪89.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר