סכום: ₪85.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר