סכום: 79.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר