סכום: ₪79.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר