סכום: ₪69.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר