סכום: ₪64.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר