סכום: ₪54.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר