סכום: ₪50.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר