סכום: ₪5.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר