סכום: ₪4.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר