סכום: ₪39.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר