סכום: ₪35.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר