סכום: ₪329.00

אופן התשלום: 
* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר