סכום: ₪32.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר