סכום: ₪17.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר