סכום: ₪160.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר