סכום: ₪149.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר