סכום: ₪14.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר