סכום: ₪139.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר