סכום: 130.00 ₪

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר