סכום: ₪130.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר