סכום: ₪129.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר