סכום: ₪125.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר