סכום: ₪123.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר