סכום: ₪119.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר