סכום: ₪110.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר