סכום: ₪109.00

* אפשרויות התשלום מתייחסות לעלותו הבסיסית של המוצר